Vizioni i kësaj shkolle do të bazohet në shumë komponente që kanë të bëjnë me programet sa më të përsosura eduativo-arsimore, kualifikimet dhe rikualifikimet e trupit edukativo-arsimor dhe aftësimin permanent të tyre professional në përputhshmëri me kërkesat e kohës në iniciativat e ndryshme individuale dhe kolektive në organe, organizata, këshillat prindërore, subjekte të ndryshme komunale dhe republikane që kanë të bëjnë me arsimin fillor dhe më gjërë nga bashkëpunimi në mjedisin lokal, Komuna e Sarajit si dhe faktorë të tjerë të ndryshëm të jashtëm e të brendshëm.